Analysen

Agens/analyser

Egg fra helminter (ormer); Ascaris, Trichuris, hakeorm, Schistosoma med flere.

Cyster fra Giardia og Entamoeba (amøber).

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces (evt. ormer på formalin)

Prøvetakning og prøvebehandling

Tilsett fæces i Ecofix transportmedium opp til angitt strek på prøveglasset. Glasset ristes godt for at alt skal fikseres.

Ormer sendes i glass uten tilsetning.

Forventet svartid

1 dag – 2 uker.

Analysemetode

Konsentrasjon av fæces. Mikroskopering.

Klinisk

Indikasjoner

Helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og adoptivbarn: Prøver fra barn under 16 år undersøkes alltid, for de over 16 år kun ved klinikk. Utredning av eosinofili. Langvarige abdominalplager uten funn av bakterielle eller virale agens. Abdominalplager fra pasienter med reiseanamnese utenfor Europa.

Tolkning

Negativ eller positiv.

Merknader

Ved screening av asymptomatiske asylanter anbefales 1 prøve. Ved symptomer kan det ofte være aktuelt å ta flere (for eksempel 3) prøver.

Ved manglende kliniske opplysninger vil prøven ikke bli undersøkt, men oppbevares i en uke i påvente av tilbakemelding. Rekvirent gis beskjed om dette i hvert tilfelle.

NB: Hvis det ønskes undersøkelse for Cryptosporidium eller Microsporidium, må dette anmerkes spesielt på rekvisisjonen fordi dette ikke undersøkes rutinemessig.

Cryptosporidium og Entamoeba histolytica: se egne metoder