Analysen

Agens/analyser

Neisseria gonorrhoeae/real time PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf: 776 27534

Prøvebehandling

Prøvemateriale

o Urin*
o Vaginal/cervixsekret fra kvinner
o Urethrasekret fra menn
o Øye, hals og anus prøve

*Hos kvinner har vaginalprøve noe bedre sensitivitet enn urinprøve, denne kan også tas av kvinnen selv.

Prøvetakning og prøvebehandling

Urin: 15-20 ml førstestråleurin tatt > 1-2 timer etter forrige vannlating.

Penselprøve på UTM-medium:
o Vaginal/cervixsekret fra kvinner
o Urethrasekret fra menn
o Øye, hals og anus prøve

Oppbevaring

Prøve må oppbevares ved +4°C.

Holdbarhet

Holdbarhet på inntil 7 dager.

Analyseringsintervall

Neisseria gonorrhoeae PCR (polymerase chain reaction).

Forventet svartid

2 – 5 dager.

Analysemetode

Neisseria gonorrhoeae real time PCR

Klinisk

Indikasjoner

• Mistanke om gonokokkinfeksjon.
• Smitteoppsporing.
• Mistanke om konjunktivitt hos nyfødt.

Tolkning

Kontroll PCR anbefales etter 2 uker hvis det IKKE foreligger resistensbestemmelse som viser at gonokokkstammen er følsom for gitt behandling. Positive prøver fra hals og rektum bør følges opp med kontrollprøve uavhengig av resultat ved dyrkning. Dersom hals og rektum kan være infisert anbefales kontrollprøve fra disse lokalisasjoner ved funn i urin eller prøve fra cervix eller urethra

Merknader

Det bør gå minst to uker fra antatt smittetidspunkt til prøvetakning.
Resistensbestemmelse forutsetter positiv dyrkning i tillegg til PCR. Dyrkningsprøve bør tas før oppstart av behandling.

Nyttige lenker:

eMetodebok for seksuell helse - Infeksjoner

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - Genitale infeksjoner