Analysen

Agens/analyser

Neisseria gonorrhoeae, bakteriologisk dyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Bakteriologisk seksjon, tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

• Sekret/puss fra cervix/urethra/vagina/anus/hals.
• Puss fra øye.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøve tas med pensel som plasseres i en eSwab (flytende transportmedium).

Transport

Bør transporteres raskest mulig til laboratoriet, helst innen 24 timer. Bør oppbevares i kjøleskap før transport.

Forventet svartid

1 – 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

• Mistanke om gonokokkinfeksjon.
• Smitteoppsporing.
• Mistanke om konjunktivitt hos nyfødt.
 

Tolkning

«Ingen vekst av gonokokker» eller «Vekst av Neisseria gonorrhoeae».

Merknader

Vi anbefaler ikke dyrkning av Neisseria gonorrhoeae som screening uten klinisk mistanke om infeksjon, da anbefales Neisseria gonorrhoeae PCR. Dersom det er indisert med dyrkning av gonokokker, anbefales samtidig prøvetaking på UTM-medium for PCR, da dette er en mer sensitiv metode.
Funn av Neisseria gonorrhoeae er meldepliktig til MSIS. Meldes anonymt.
Ved dyrkning av prøver som er mellom to og tre døgn gamle, er det redusert mulighet for å få oppvekst av gonokokker. 10-30% av prøvene fra gonore pasienter vil bli falsk negative. Fra prøver som er eldre enn tre døgn, er muligheten til å påvise vekst ytterligere redusert

Nyttige lenker:

https://emetodebok.no/kapittel/lnfeksjoner/#

http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showchapter&chapter=EcYxE83a