Analysen

Agens/analyser

Mycoplasma pneumoniae Real Time PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
- Nasopharynx-/halsprøve
Steril beholder:
- Trachealsekret/ bronkoskopimateriale (BAL)/ekspektorat
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Se informasjon om prøvetaking ved å klikke på denne lenken.


NB! Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses!
 

Analyseringsintervall

Utføres alle hverdager.

Analysemetode

Polymerasekjedereaksjon (PCR).

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om atypisk pneumoni (lungebetennelse) og ved langvarig hoste.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Mycoplasma pneumoniae DNA kan påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.

Merknader

Skriv NÅR symptomene startet!