Analysen

Agens/analyser

Mycoplasma genitalium PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf: 776 27534

Prøvebehandling

Prøvemateriale

o Urin*
o Vaginal/cervixsekret fra kvinner
o Urethrasekret fra menn
o Øye, hals og anus prøve

*Hos kvinner har vaginalprøve noe bedre sensitivitet enn urinprøve, denne kan også tas av kvinnen selv.

Prøvetakning og prøvebehandling

Urin: 15-20 ml førstestråleurin tatt > 1-2 timer etter forrige vannlating.

Penselprøve på UTM-medium:
o Vaginal/cervixsekret fra kvinner
o Urethrasekret fra menn
o Øye, hals og anus prøve

Oppbevaring

Oppbevarea ved + 4°C.

Holdbarhet

Holdbarhet inntil 7 dager.

Forventet svartid

2-5 dager

Analysemetode

Mycoplasma genitalum PCR (polymerase chain reaction).

Klinisk

Indikasjoner

• Symptomer på uretritt/cervicitt; særlig residiverende eller persisterende infeksjon etter doxycyklincbehandling og med negative prøver for klamydia og gonorè.
• Bekkeninfeksjon/epididymitt.
• Asymptomatiske i sammenheng med smitteoppsporing, bør begrenses til nåværende partnere (med tanke på re-smitte).
• Abortsøkende
• Før innsetting av spiral.

Tolkning

Eventuell kontrollprøve anbefales tatt tidligst 4-5 uker etter påbegynt behandling for å unngå falsk positiv test. Rekvisisjonen bør inneholde informasjon om hvilken behandling pasienten har fått og om det er mistanke om behandlingssvikt. Dette for vurdering mtp resistens for makrolider. Prøven vil da sendes til St. Olavs for resistenstesting.

Merknader

Det bør gå minst to uker fra antatt smittetidspunkt til prøvetakning.
Det er ikke indisert med screening av Mycoplasma genitalium hos asymptomatiske.

Nyttige lenker:

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - Mykoplasmainfeksjon

eMetodebok for seksuell helse - Infeksjoner