Analysen

Agens/analyser

Mycobacterium tuberculosis kompleks (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, og M. microti).

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. TB-lab tlf. 776 27019

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Flytende respiratoriske prøver, inkludert ekspektorat, indusert sputum og bronkial alveolær lavage (BAL).
Andre materialer som urin, vev, abscessinnhold, leddvæske, pleuravæske, puss, ventrikkelaspirat og sterile væsker kan også anvendes.

Prøvetakning og prøvebehandling

Se Mykobakterier dyrkning. Analysen utføres på utvalgte prøver som leveres til mykobakteriedyrkning.

Transport

Prøvene beskyttes for UV-stråler, sendes snarest mulig til analyse, og oppbevares ved +4 °C inntil sending.

Analyseringsintervall

PCR kjøres ukentlig.

Forventet svartid

10 dager.

Analysemetode

Real Time PCR med probeteknologi.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om tuberkulose. Tilleggsundersøkelse ved mykobakteriedyrkning.

Tolkning

Positiv: Deteksjon av Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA. Kan også detektere ikke-viable bakterier.
Negativ: Utelukker ikke infeksjon med Mycobacterium tuberculosis kompleks.

Testen er uegnet til å vurdere grad av smittsomhet, og kan også være positiv i lang tid etter vellykket behandling.

I tillegg undersøkes det for mutasjoner i gener som er assosiert med nedsatt følsomhet for medikamentene isoniazid (inhA- og katG-genet) og rifampicin (rpoB-genet).

Merknader

Ved tuberkuloseutredning utfører vi PCR minst en gang per pasient. Analysen erstatter IKKE mykobakteriedyrkning. PCR skal kunne gi en raskere svar enn dyrkning. Hver pasient som utredes for aktiv lungetuberkulose skal ha minst én luftveisprøve til PCR. Analysen kan ikke skille mellom levende og døde tuberkulosebakterier. PCR utføres ikke på pinneprøver (eSwab). PCR på fæcesprøver utføres ikke ved AMS, men kan eventuelt sendes til laboratorium i Sverige.