Analysen

Agens/analyser

Metapneumovirus PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel
- Nasopharynx-/halsprøve

Steril beholder
- Trachealsekret/ bronkoskopimateriale (BAL)/ekspektorat

Prøvebehandling

Oppbevaring

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses.

Analyseringsintervall

Analysen utføres alle hverdager. I høysesongen analyseres også utvalgte prøver i helg.

Analysemetode

Påvisning av virusarvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR).

Klinisk

Indikasjoner

Infeksjon i øvre og nedre luftveier.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Skriv NÅR symptomene startet!