Analysen

Agens/analyser

Malaria

 

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvetakning og prøvebehandling

Hvis det tar mer enn 6 timer før prøven er på laboratoriet, må det legges opp tynn- og tykk-dråpe. Dette fordi blodparasittene blir vanskeligere å oppdage i ”gammelt” blod. Send med EDTA-blodet til malaria antigentest.

Da sendes:

  • minst 2 tynndråpe-preparat
  • minst 2-3 tykkdråpe-preparat
  • EDTA-glasset (i tilfelle vi ønsker å gjøre andre tester)

Tillaging av tynndråpepreparat:

Det lages som et vanlig blodutstryk: En bloddråpe avsettes på et objektglass og strykes utover ved hjelp av et annet objektglass. La preparatet lufttørke i minst 10 minutter før det legges i transportboks.

Tillaging av tykkdråpepreparat:

En liten bloddråpe avsettes midt på et objektglass. Ved hjelp av for eksempel hjørnet på et annet objektglass, spres dråpen jevnt utover til en sirkel på minst et par centimeter i diameter. Det er vanlig å lage preparatet for tykt. Det er bedre å lage det litt "for tynt". Man skal uten problemer kunne lese helt fin skrift gjennom preparatet. La det lufttørke minst 15 – 20 minutter før det legges i transportboks.

Forventet svartid

Samme dag eller dagen etter, avhengig av når prøven kommer til laboratoriet. Positive svar ringes ut.

Analysemetode

Giemsafarging og mikroskopering. Eventuelt antigentest.

Malaria påvises vanligvis ved mikroskopi av tykkdråpe- og tynndråpe-preparat, laget fra fullblod på EDTA-glass. I tykkdråpe-preparatet hemolyserer erytrocyttene, og parasittene "oppkonsentreres". Hvis det er få parasitter, er det derfor lettest å finne dem i tykkdråpe. Tynndråpepreparat brukes for artsbestemmelse, og for å angi hvor stor andel av erytrocyttene som er infisert (grad av parasittemi).

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om malaria.

Tolkning

En negativ prøve utelukker ikke diagnosen. Eventuell andreprøve kan gjerne tas på febertopp.

Merknader

I EDTA-glasset vil malariaparasittene endre fasong. Dette starter allerede ved 3-6 timer, og etter 12-24 timer kan det være store forandringer. Dette kan vanskeliggjøre påvisningen og artsbestemmelsen.