Analysen

Agens/analyser

Bakteriologisk dyrkning

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 270 37

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Penselprøver på eSwab (flytende transportmedium):
• Sekret fra genitaltractus.
• Ytre prøver fra barnet ved intrauterin fosterdød/mistanke om Listeria-infeksjon.

Sterilt universalglass: (evt eSwab ved transporttid > 24 timer)
• Spinalvæske, fostervann, vevsprøver.

Blodkultur (septisk pasient).

Oppbevaring

Oppbevaring i kjøleskap:
• Prøver tatt på eSwab.
• Prøver tatt fra ikke-sterile områder (for å hindre overvekst av andre mikroorganismer).

Oppbevaring romtemperatur:
• Sterile prøvematerialer på sterilt universalglass, i inntil 48 timer.

Det er viktig at penselen som følger med eSwab ikke fjernes fra eSwab-røret.

Analysemetode

Bakteriologisk dyrkning, 5 dager

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om Listeriainfeksjon. Utsatte grupper er nyfødte, eldre og immunsupprimerte pasienter.

Merknader


Friske individer kan være bærere av Listeria i tarmkanal og av og til i vagina. Det har derfor ingen hensikt å ta prøver fra feces eller av gravide som er engstelige for smitte, men som ikke har symptomer på listeriose.
Vi utfører ikke Listeria serologi, da dette anses å ha liten diagnostisk verdi.

Nyttige lenker:
FHI - Listeriose - Veileder for helsepersonell - Diagnostikk

DEN NORSKE LEGEFORENING - Veiledere Gynekologisk forening