Analysen

Agens/analyser

Leishmania

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 270 38.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hudbiopsier ved kutan Leishmaniasis.
EDTA-blod, beinmarg, miltaspirat m.m. ved viseral Leishmaniasis.(Ta gjerne kontakt med laboratoriet)
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Hudbiopsier legges i et sterilt glass med en dråpe sterilt saltvann for å hindre uttørring. Biopsien ved kutan infeksjon bør tas i randsonen, dvs. i overgangen til frisk hud.
Beinmarg tas på EDTA-rør.
 

Analysemetode

Giemsafarging og mikroskopi. Prøvene sendes også til annet laboratorium for påvisning med PCR (polymerase chain reaction)  og eventuell artsbestemmelse.

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om cutan eller viseral Leishmaniasis.