Analysen

Agens/analyser

Legionella antigen påvisning i urin

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27033

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Flytende urin

Prøvetakning og prøvebehandling

Urinen kan oppbevares i romtemperatur i inntil 24 timer, eventuelt 2-8°C i inntil 14 dager eller fryser ved -10°C til -20°C i lengre perioder.
Borsyre ødelegger ikke prøven.

Analysemetode

Antigen påvisning i urin

Klinisk

Indikasjoner

Kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1 antigen i urinprøver fra pasienter med symptomer på pneumoni.

Merknader

Kittet gjelder kun L. pneumophila, serogruppe 1. Negativt resultat kan ikke utelukke andre typer Legionellainfeksjoner siden andre serogrupper og species kan forårsake sykdom.