Analysen

Agens/analyser

Koronavirus PCR-analyse for påvisning av humant koronavirus 229E (HCoV-229E) og OC43 (HCoV-OC43).
Denne analysen inkluderer ikke SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker COVID-19). Analyser for dette viruset er beskrevet i andre artikler i UNN sin Laboratoriehåndbok. 

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
- Nasopharynx-/halssekret
Steril beholder:
- Trachealsekret/ bronkoskopimateriale (BAL), ekspektorat

Prøvebehandling

Oppbevaring

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses.

Analyseringsintervall

Analysen utføres alle hverdager. I høysesongen analyseres også utvalgte prøver i helg.

Analysemetode

Påvisning av virusarvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR). 

Klinisk

Indikasjoner

Infeksjon i øvre og nedre luftveier

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Koronavirus er et vanlig forekommende forkjølelsesvirus i befolkningen og kan gi asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv koronavirustest må derfor tolkes ut fra klinikk (feks. immunsuppresjon) og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.

Merknader

Skriv når symptomene startet.