Analysen

Agens/analyser

JC polyomavirus.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 69058
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske, minimum 1,5 ml.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sendes fersk med kjøleelement/is eller frossen med kjøleelement/is. Unngå å sende på fredager.

Analyseringsintervall

PCR kjøres ukentlig.

Analysemetode

Real Time kvantitativ PCR med probeteknologi.

Klinisk

Indikasjoner

Pasienter med klinikk og funn på MR-caput forenlig med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Pasientene har ofte kjent kronisk cellulær immunsvikt som ved AIDS eller langtkommet hematologisk kreft, men PML kan også opptre som første manifestasjon ved ikke-erkjent immunsvikt.  Pasienter som behandles med immunmodulerende midler som Natalizumab og Rituximab har også økt risiko for PML.

Tolkning

Negativ prøve: Kan være negativt langt ut i forløpet. Ved sterk klinisk mistanke bør gjentatt spinalpunksjon eller hjernebiopsi vurderes.
Positiv prøve (angis som x10^3 kopier/L): Alle verdier = Laboratoriebekreftet PML