Analysen

Agens/analyser

Influensa A og B PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
- Nasopharynx-/halsprøve
Steril container:
- Trachealsekret/ BAL/ekspektorat (tyntflytende)
- Spinalvæske

Prøvebehandling

Oppbevaring

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses.

Analyseringsintervall

Analysen utføres alle hverdager. I høysesongen analyseres også utvalgte prøver i helg.

Analysemetode

Påvisning av Influensavirus A og B RNA med polymerasekjedereaksjon (PCR)

Klinisk

Indikasjoner

Ved influensalignende sykdom og ved infeksjon i øvre og nedre luftveier..

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Hvis prøven skal anses som en øyeblikkelig-hjelp-prøve, må vakthavende lege på Avdeling for mikrobiologi og smittevern kontaktes av rekvirerende lege.