Analysen

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern
UNN Seksjon for virologi og infeksjonsbiologi
Tlf. 776 28146

Bilde

http://www.heftpathology.com/cache/com_zoo/images/QFTPlustubes_4238198911153c9407118d53b74c8fff.jpg

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

  1. Merk alle prøveglass med etikett som identifiserer pasienten (for rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering er det viktig at store etiketter med VQF-endelse settes fra topp til bunn på røret). Prøver til Quantiferon TB GOLD PLUS skal tas i rekkefølgen som angitt på bildet ovenfor (grå-grønn-gul og tilslutt lilla).
  2. Fyll hvert rør med 1 ml blod (se svart merke på prøveglasset). Det validerte området for denne testen er fra 0,8-1,2 ml, dersom blodnivået er utenfor det angitte området skal det tas ny prøve. Dersom en butterflynål benyttes skal man benytte et tomt «kasterør» for å sikre at forbindelsen fylles før rør til IGRA Quantiferon Plus fylles.
  3. Etter prøvetaking skal rørene ristes/blandes 10 ganger slik at hele innsiden er dekket av blod. Dette gjøres for å sikre at alle antigener i prøven blandes med blodet. NB! Rørene må ha en temperatur på 17-25 ºC når de ristes. For kraftig risting kan medføre at gel løsner og gir feil resultater.
  4. Deretter skal rørene settes i en inkubator som holder 37±1 ºC snarest og innen 16 timer. Prøvene skal holde romtemperatur før de settes i inkubator (22±5 ºC). Inkuber prøvene stående i 16-24 timer ved 37±1 ºC.
  5. Etter inkubering kan prøvene oppbevares 3 dager ved 4-27 ºC før de sentrifugeres. Sentrifuger prøvene ved 2000-3000 RCF i 15 minutter og send prøvene til laboratoriet på UNN. (Ferdig sentrifugerte prøver har en holdbarhet på 28 dager ved 2-8 ºC)

Analyseringsintervall

Interferon gamma release assay (IGRA). Utføres normalt 2 ganger per uke (ved behov oftere).

Spesielle forholdsregler

Laboratoriet ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø mottar kun prøver som er ferdig inkuberte og sentrifugerte.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostikk ved mistanke om latent eller aktiv tuberkuløs sykdom og miljøundersøkelser etter utbrudd av smitteførende tuberkulose.

Tolkning

NEGATIV: Smitte med bakterier i M. tuberculosis-komplekset ikke sannsynlig. Testen kan bli falsk negativ ved immunsuppresjon og i anergisk fase.

POSITIV (> eller lik 0,49 IU/ml): Smitte med bakterier i M. tuberculosis-komplekset (M. tuberculosis, M. bovis m. fl.) sannsynlig. Resultatet må tolkes i en klinisk sammenheng, og vil være positivt både ved latent og aktiv sykdom. Smitte med non-tuberculøse mykobakterier (M. kansasii, M. szulgai og M. marinum) vil også kunne gi positivt resultat.

INKONKLUSIV: Testen kan bli inkonklusiv ved nedsatt cellemediert immunforsvar, men også ved feil under prøvetaking, inkubering og transport. Vennligst gjennomgå rutinene for prøvebehandling før ev. ny prøve sendes.

GRÅSONE (0,22-0,48 IU/ml): Resultatet er i grenseområdet mellom negativt og positivt resultat (cut-off). Vurder å send ny prøve.

Merknader

For rekvirenter i Finnmark, Troms og deler av Nordland som sender prøver til UNN Tromsø:


Prøvetakingskit for QuantiFERON®- TB GOLD PLUS bestilles fra Forsyningsavdelingen ved UNN Tromsø. Det skal benyttes egen rekvisisjon for prøvetakingsrekvisita som skal fakses til 77 62 64 08 (Forsyningsavdelinga kan nås på telefon 77 62 64 09 for bestilling av rekvisisjon)