Analysen

Agens/analyser

HIV RNA kvantitativ PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Vacuette EDTA plasma / Vacutainer PPT fra Becton Dikinson®.

Prøvetakning og prøvebehandling

Forberedelse til analysering;
Følg glassprodusentens bruksanvisning for serum- og plasmaprøvetakingsglass.
Ved bruk av EDTA plasma må prøven leveres laboratorietinninnen 24 timer etter prøvetaking. Ved forsendelse i posten bør prøven først sentrifugeres ned (800 - 1600 x g i 20 minutter), plasma avpipetteres og fryses i -20oC. Prøven sendes deretter på fryseelement eller tørris til laboratoriet.

Ved bruk av PPT-rør må prøven sentrifugeres ved 1100 x g i 10 min. i en utsvingsrotor innen 2 timer etter prøvetaking. Det sentrifugerte PPT-røret må ankomme laboratoriet innen 72 timer etter prøvetaking, mandag - fredag før kl 14.30.
Røret bør stå kjølig til det sendes, men må ikke fryses.PPT-røret sentrifugeres på nytt etter ankomst i laboratoriet, da celler kan lekke tilbake i plasma under transport.

Prøvetakning av Laboratoriemedisinsk klinikk:

Prøven håndteres etter retningslinjer for ø-hjelp. Prøveglasset settes i stativ merket ø-hjelp på oppakkings rom Laboratoriemedisin. Ansvarlig for prøvetakningen kontakter Avdeling for mikrobiologi og smittevern og melder fra om prøven.
Seinest mottak i avdelingen for denne type prøver er på hverdager kl.14.30.

Transport

Ved bruk av EDTA plasma må prøven leveres laboratorietinninnen 24 timer etter prøvetaking. Ved forsendelse i posten bør prøven først sentrifugeres ned (800 - 1600 x g i 20 minutter), plasma avpipetteres og fryses i -20oC. Prøven sendes deretter på fryseelement eller tørris til laboratoriet.

Ved bruk av PPT-rør må prøven sentrifugeres ved 1100 x g i 10 min. i en utsvingsrotor innen 2 timer etter prøvetaking. Det sentrifugerte PPT-røret må ankomme laboratoriet innen 72 timer etter prøvetaking, mandag - fredag før kl 14.30.
Røret bør stå kjølig til det sendes, men må ikke fryses.PPT-røret sentrifugeres på nytt etter ankomst i laboratoriet, da celler kan lekke tilbake i plasma under transport.

Analysemetode

PCR (utføres minimum 2 ganger per mnd)

Klinisk

Indikasjoner

Benyttes til overvåking av pasientbehandling på kjente HIV positive pasienter

Tolkning

HIV-1-RNA ikke detektert
HIV-1-RNA detektert (vil angis en tallverdi, RNA x103/L)

Merknader

Minimum 850 µl plasma fordeles i sterile polypropylenrør. Avpipettert materiale kan oppbevares 1 døgn i romtemp., ved 2-8° C i 5 dager. Lagres over lengre tid ved -70° C