Analysen

Agens/analyser

HIV RNA genotyping/resistensbestemmelse

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

PPT-rør
EDTA-plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

PPT-rør: Sentrifugeres innen 6 timer (Følg glassprodusentens bruksanvisning for serum- og plasmaprøvetakingsglass)
EDTA-plasma
Følg glassprodusentens bruksanvisning for serum- og plasmaprøvetakingsglass

Analysemetode


Klinisk

Indikasjoner

Utvidede undersøkelser på HIV-positive

Tolkning


Merknader

NB! Prøven må ankomme laboratoriet på UNN mandag-torsdag (sendes til Ullevål senest fredag morgen)