Analysen

Agens/analyser

HIV antistoff/antigen

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA eller heparin)

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet

Analysemetode

CMIA (utføres daglig, utenom søn- og helligdager)

Klinisk

Indikasjoner

- Mistanke om HIV-infeksjon
- Screening av blodprodukter/blodgivere, morsmelkgivere og asylsøkere

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI

Merknader

Negativ HIV-test utelukker ikke infeksjon. Kontroll 3 og 6 mnd. etter eventuelt smittetidspunkt.