Analysen

Agens/analyser

Human Immunodeficiency virus-1 (HIV-1) RNA kvantitativ PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA plasma (10 ml rør) / Vacutainer PPT fra Becton Dikinson®.

Prøvetakning og prøvebehandling

Følg glassprodusentens bruksanvisning.
Ved bruk av EDTA plasma må prøven leveres laboratoriet innen 24 timer etter prøvetaking. Ved forsendelse i posten bør prøven først sentrifugeres ned (800 - 1600 x g i 20 minutter), plasma avpipetteres (minimum 1,5 ml). 

Ved bruk av PPT-rør må prøven sentrifugeres ved 1100 x g i 10 min. i en utsvingsrotor innen 2 timer etter prøvetaking. Det sentrifugerte PPT-røret må ankomme laboratoriet innen 72 timer etter prøvetaking, mandag - fredag før kl 14.30. Røret bør stå kjølig til det sendes. 

Transport

Plasma som er avpipettert kan oppbevares i romtemperatur (25-30 °C) opptil 1 dag. Ved 2-8°C opptil 6 dager. Fullblod må transporteres ved 2–25 °C og sentrifugeres ved 800–1600 x g i 20 minutter i romtemperatur innen 24 timer etter prøvetaking.

Analysemetode

PCR (utføres minimum 2 ganger per mnd)

Klinisk

Indikasjoner

Overvåking av behandlingsrespons hos kjente HIV-1 positive pasienter.

Tolkning

HIV-1-RNA ikke detektert
HIV-1-RNA detektert (angis tallverdi: antall kopier x10^3/L)

Merknader

Minimum 850 µl plasma fordeles i sterile polypropylenrør. Avpipettert materiale kan oppbevares 1 døgn i romtemp., ved 2-8° C i 5 dager. Lagres over lengre tid ved -70° C