Analysen

Agens/analyser

HIV-1-provirus PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod

Prøvetakning og prøvebehandling

Behov for minimum 1 ml EDTA-blod, som IKKE skal sentrifugeres.

Analysemetode

PCR

Klinisk

Indikasjoner

Oppfølging av barn født av HIV-positive mødre eller ved annen nylig HIV-smitte

Tolkning

NEGATIV/POSITIV

Merknader

NB! Prøven må ankomme laboratoriet på UNN mandag-torsdag (sendes til Ullevål senest fredag morgen)