Analysen

Agens/analyser

HIV-1-provirus PCR

Analyseres ved

OUS, Ullevål. Spørsmål rettes til UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod

Prøvetakning og prøvebehandling

Behov for minimum 300 ul EDTA-blod, som IKKE skal sentrifugeres.

Analysemetode

Kvalitativ påvisning av HIV-1 proviralt DNA i leukocytter med konvensjonell in-house nested polymerasekjedereaksjon (PCR).

Klinisk

Indikasjoner

Ved usikre resultater fra andre HIV-1-konfirmasjonstester og sterk mistanke om HIV-1 smitte 1-15 dager etter smitteksponering.
Oppfølging av barn født av HIV-positive mødre eller ved annen nylig HIV-smitte

Tolkning

NEGATIV/POSITIV

Merknader

Negativ provirus PCR utelukker ikke infeksjon. Ved mistanke om eksponering må nye prøver tas 3 og 6 mnd. etter eksponeringstidspunktet.
NB! Prøven må ankomme laboratoriet på UNN mandag-torsdagsmorgen (sendes til Ullevål senest torsdag kl.14)