Analysen

Agens/analyser

Human Immunodeficiency virus-1/2 (HIV-1 og HIV-2) antistoff/antigen

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, ev. avpipetteres (plasma) og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig, utenom søndager og helligdager

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om HIV-infeksjon.
Mulig eksponering.
Screening av blodprodukter/blodgivere, gravide, morsmelkgivere, asylsøkere og innvandrere fra høyendemiske områder.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI

Merknader

Grenseverdi og positive prøvesvar ringes ut og skal alltid følges opp med en ny prøve.
Negativ HIV-test utelukker ikke infeksjon. Kontroll 3 og 6 mnd. etter eventuelt smittetidspunkt.