Analysen

Agens/analyser

Herpes simplex virus Fast Real Time PCR (skiller mellom type 1 og 2)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 77 66 90 58

Prøvebehandling

Prøvemateriale

o Spinalvæske
o Puss- og sårprøver på UTM-RT transportmedium
 

Prøvetakning og prøvebehandling


Verken Transportmediumet UTM-RT (Copan) eller spinalvæsken skal fryses før den sendes til laboratoriet!

Analysemetode

PCR (utføres daglig, utenom helgedager)

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av Herpes Simplex virus 1(HSV1) DNA ellerHerpes Simplex virus2 (HSV2) er aktuelt i forbindelse med herpes simplex encefalitt hos spedbarn, barn og voksne.
Herpes simplex sår kan finnes generelt på hele kroppen og organer hos nyfødte og immunsupprimerte. Mest vanlig er mukokutane lesjoner rundt munn og genitalia.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV