Analysen

Agens/analyser

Herpes simplex virus 1/2 IgG og IgM

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (evt  plasma)

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet.

Analyseringsintervall

Utføres daglig (man-fre).

Analysemetode

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay EIA. Analysen skiller ikke mellom antistoff mot HSV 1 og HSV 2

Klinisk

Indikasjoner

Avklare immunstatus.
Skal normalt IKKE analyseres ved mistanke om aktiv infeksjon. Da anbefales prøve fra lesjon/spinalvæske til PCR for direkte agenspåvisning

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI

Merknader

Typing av IgG antistoffer kan utføres ved annet laboratorium (kun på spesielle indikasjoner).