Analysen

Agens/analyser

Hepatitt E virus IgG og IgM
Prøven kan videresendes til HEV RNA PCR avhengig av kliniske opplysninger og serologiske funn.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Mikrobiologisk laboratorium
Tlf. 776 28146

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum og plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig mandag-fredag

Analysemetode

Indirekte kjemiliminescerende immunanalyse (CLIA)

Klinisk

Indikasjoner

Analysen utføres ved opplysninger om akutt hepatitt/ forhøyede leverenzymer samt hos immunsupprimerte pasienter med kronisk hepatitt. I tillegg utføres analysen ved klinisk mistanke om ekstrahepatisk HEV-infeksjon.

Tolkning

Påvist/ikke påvist/gråsone

Merknader

Det er viktig at vi får informasjon om at pasienten er immunsupprimert da alvorlig immunsupprimerte personer kan utvikle kronisk HEV-infeksjon og antistoffresponsen kan komme seint. Hos disse pasienten er det nødvendig å gjøre HEV PCR.