Analysen

Agens/analyser

Hepatitt C virus PCR(kvantitativ)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller EDTA-plasma 1 prøveglass à 7,5 ml.
Rekvirering av analyser i tillegg til de ovenstående analysene:
1 ekstra prøveglass.

Prøvetakning og prøvebehandling

Forberedelse til analysering
Følg glassprodusentens bruksanvisning for serum- og plasmaprøvetakingsglass.
Serum: Kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer etter sentrifugering.
Plasma: plasma må avpipetteres til steril polypropylenbeholder, kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer. Ev. kan fullblod transporteres ved 2 - 25 ºC og sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetakning.

Transport

Serum: Kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer etter sentrifugering.
Plasma: plasma må avpipetteres til steril polypropylenbeholder, kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer. Ev. kan fullblod transporteres ved 2 - 25 ºC og sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetakning.

Analysemetode

PCR (utføres hver uke)

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av pasienter som er anti-HCV reaktive
(utføres på 2. prøve).
Screening av morsmelkgivere, dialysepasienter, transplantasjonspasienter og organdonorer.
Oppfølging av pasienter som er under behandling for hepatitt C.

Tolkning

Svares ut i  x103IU/L
Lineært område (måleområde): 15 x103IU/L – 108 x103IU/L (15-100 000 000).

Prøver innenfor måleområdet blir besvart med aktuell mengde, for eksempel: 5008x103 IU/L.

Prøver hvor HCV RNA er detektert, men lavere enn 15 x103IU/L, blir besvart slik: 15 x103IU/L. HCV-RNA detektert, mindre enn 15 x103IU/L HCV-RNA.

Prøver som er negative blir besvart med: IKKE PÅVIST.

Prøver høyere enn måleområdet blir besvart slik:
>108 x103IU/L . Beregnet  IU/L ligger over øvre grense for analysens lineære område.