Analysen

Agens/analyser

Hepatitt C virus (HCV) RNA kvantitativ PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller EDTA-plasma 1 prøveglass à 7,5 ml.
Rekvirering av analyser i tillegg til de ovenstående analysene:
1 ekstra prøveglass.

Prøvetakning og prøvebehandling

Følg glassprodusentens bruksanvisning for serum- og plasmaprøvetakingsglass.

Transport

Serum: Kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer etter sentrifugering.
Plasma: plasma må avpipetteres (minimum 850µl) til steril polypropylenbeholder, kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer. Ev. kan fullblod transporteres ved 2 - 25 ºC og sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetakning.
 

Analyseringsintervall

Utføres ukentlig.

Analysemetode

Kommersiell kvantitativ sanntids polymerasekjedereaksjon qPCR.

Klinisk

Indikasjoner

Oppfølging av pasienter med kjent smitteførende hepatitt C under behandling.
Screening av morsmelkgivere, dialysepasienter, transplantasjonspasienter og organdonorer. 
Sekundærutredning av pasienter som er anti-HCV reaktive.

Primærutredning av høyrisiko pasienter (langvarig iv-stoffbruk) med siste eksponering < 8 uker før prøvetaking (diagnostisk vindu for antistoffanalysen).
 

Tolkning

Svares ut i x10^3IU/L
Lineært område (måleområde): 15 x10^3IU/L – 108 x10^3IU/L (15-100 000 000).

Prøver innenfor måleområdet blir besvart med aktuell mengde, for eksempel: 5008x10^3 IU/L.

Prøver hvor HCV RNA er detektert, men lavere enn 15 x10^3IU/L, blir besvart slik: 15 x10^3IU/L. HCV-RNA detektert, mindre enn 15 x10^3IU/L HCV-RNA.

Prøver som er negative blir besvart med: IKKE PÅVIST.

Prøver høyere enn måleområdet blir besvart slik:
> 108 x10^3IU/L. Beregnet IU/L ligger over øvre grense for analysens lineære område.

Merknader

Videresending til resistensbestemmelse ved Akademiske sjukhuset Uppsala kan være aktuelt ved behandlingssvikt og i studiesammenheng (primær resistensbestemmelse).