Analysen

Agens/analyser

Hepatitt C virus PCR (genotyping)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller EDTA-plasma
2 prøveglass à 7,5 ml. (kvantitativ hepatitt C PCR bør gjøres før genotyping og krever eget prøveglass).
Rekvirering av analyser i tillegg til de ovenstående analysene: 1 ekstra prøveglass.

Prøvetakning og prøvebehandling

Følg glassprodusentens bruksanvisning for serum- og plasmaprøvetakingsglass.

Transport

Serum: Kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer etter sentrifugering.
Plasma: plasma må avpipetteres (minimum 500µl) til steril polypropylenbeholder, kan oppbevares ved 2 - 8 ºC inntil 72 timer. Ev. kan fullblod transporteres ved 2 - 25 ºC og sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetakning.
 

Analyseringsintervall

Utføres etter behov (ca. hver 3.uke).

Analysemetode

Kommersiell polymerasekjedereaksjon PCR etterfulgt av hybridisering av merket PCR-produkt mot prober på membran.

Klinisk

Indikasjoner

Benyttes til genotyping av hepatitt C virus i humant serum og plasma. Testen kan identifisere genotypene 1- 6 og subtypene. Genotyping er veiledende i valg av antiviral behandling til pasienter med kronisk hepatitt C-infeksjon.

Tolkning

Genotypene 1 - 6 (pluss subtyper)

Merknader

Kvantitativ hepatitt C PCR bør gjøres før genotyping. Ved kopitall < 2000 x103IU/L som resultat, utføres som hovedregel ikke genotyping.