Analysen

Agens/analyser

Hepatitt C virus PCR (genotyping)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller EDTA-plasma
1 prøveglass à 7,5 ml. (Hvis det også rekvireres hepatitt C PCR(kvantitativ), er det behov for 2 prøveglass).

Rekvirering av analyser i tillegg til de ovenstående analysene: 1 ekstra prøveglass.

Prøvetakning og prøvebehandling

Se ”Hepatitt C virus PCR (kvantitativ)”

Analysemetode

PCR. Utføres etter behov (ca. hver 3.uke).

Klinisk

Indikasjoner

Benyttes til genotyping av hepatitt C virus i humant serum og plasma. Testen kan identifisere genotypene 1- 6 og subtypene. Genotyping er veiledende i valg av antiviral behandling til pasienter med kronisk hepatitt C-infeksjon.

Tolkning

Genotypene 1 - 6 (pluss subtyper)

Merknader

Hvis hepatitt C PCR (kvantitativ) gjøres før genotyping og gir et svært lavt kopitall som resultat, utføres ikke genotyping.