Analysen

Agens/analyser

Hepatitt C virus antistoff (anti-HCV)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA eller heparin)

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet

Analysemetode

CMIA (utføres daglig, utenom søn- og helligdager)

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om hepatitt C virus-infeksjon
Screening av blodprodukter/blodgivere, morsmelkgivere og asylsøkere

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI

Merknader

Ved mistanke om hepatitt C bør pasienten følges opp i 6 måneder etter mulig smittetidspunkt