Analysen

Agens/analyser

Hepatitt C virus antistoff (anti-HCV)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA eller heparin)

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, ev. avpipettert (plasma) og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig, utenom søndager og helligdager

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform.

Klinisk

Indikasjoner

Hepatitt.
Intravenøs stoffbruk.
Annen mulig eksponering (eks stikkskade). 
Screening av blodprodukter/blodgivere, morsmelkgivere og asylsøkere

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI

Merknader

Ved mistanke om hepatitt C bør pasienten følges opp i minst 3 måneder etter mulig smittetidspunkt.