Analysen

Alternativ navn

HCV resistens, HCV proteasehemmer resistens

Analyseres ved

Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset,
751 85 Uppsala,
Sverige

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Separat plasma fra EDTA rør.

Nødvendig prøvemengde

Ca 2 ml plasma

Prøvebehandling

For enkelt rør anvend kjøleelementer og for større mengder tørris.