Analysen

Agens/analyser

Hepatitt Be antigen (HBeAg

Løselig antigen, korrelerer med HBV-replikasjon, høy HBV-mengde i serum og stor smittefare

IgM antistoff mot HBcAg(Anti-HBc IgM)

Brukes som supplerende undersøkelse i utredning av akutt HBV-infeksjon

Antistoff mot HBeAg (Anti-HBe)

Tilstedeværelse i serum/plasma sammen med HBsAg indikerer lavere mengde HBV

HBV DNA PCR

Testen skal brukes sammen med kliniske funn og andre laboratoriemarkører for Hepatitt B virus (HBV) infeksjon i forbindelse med klinisk oppfølging av pasienter med kronisk HBV. Testen kan brukes til å vurdere sannsynligheten for vedvarende virologisk respons på et tidlig stadium i antiviral behandling og til å vurdere virologisk respons på antiviral behandling gjennom å måle endringer i HBV DNA nivåer i serum eller plasma

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA eller heparin)

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet
Serum/ plasma (plasma som er avpipettert) kan oppbevares ved 25-30 °C i 2 dager. Ved 2-8°C i 7dager.

Fullblodmå transporteres ved 2–25 °C og sentrifugeres ved 800–1600 x g i 20 minutter i romtemperatur innen 24 timer etter prøvetaking.

Transport

Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet
Serum/ plasma (plasma som er avpipettert) kan oppbevares ved 25-30 °C i 2 dager. Ved 2-8°C i 7dager.

Fullblod må transporteres ved 2–25 °C og sentrifugeres ved 800–1600 x g i 20 minutter i romtemperatur innen 24 timer etter prøvetaking

Analyseringsintervall

Utføres normalt 1 gang per uke, HBV DNA PCR noe sjeldnere

Klinisk

Indikasjoner

Oppfølging av pasienter med påvist hepatitt B Surface Antigen og pasientprøver som har fått påvist andre hepatitt B markører (etterrekvireres normalt av laboratoriet)

Tolkning

Hepatitt Be antigen (HBeAg)

NEGATIV/POSITIV/ GRENSEVERDI

IgM antistoff mot HBcAg(Anti-HBc IgM)

Antistoff mot HBeAg (Anti-HBe)

HBV DNA PCR

NEGATIV/POSITIV/ INKONKLUSIV

Merknader

Prøver som er funnet positiv på kun anti-HBc eller anti-HBe, vil bli undersøkt med HBV DNA PCR