Analysen

Agens/analyser

Hepatitt B virus antigen, antistoff og DNA er tilgjengelige metoder.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA)

Prøvetakning og prøvebehandling

Serumprøver sentrifugeres før sending til laboratoriet. EDTA-blod sendes usentrifugert ved transporttid under 24 timer, ellers må man sentrifugere prøven og avpipitere plasma til sending.

Analyseringsintervall

Utføres daglig, utenom søndager og helligdager.

Klinisk

Indikasjoner

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg), -surface antistoff (anti-HBs), og -core antistoff (anti-HBc):

  • Mistanke om HBV-infeksjon
  • Screening av asylsøkere/blodgivere/morsmelkgivere/gravide
  • Kontrollere effekt av vaksine

Hepatitt B virus DNA-kvantitering, -e-antigen (HBeAg), e-antistoff (anti-HBe), og -core-IgM:  

  • Oppfølging av pasienter med kjent kronisk eller akutt HBV-infeksjon

Tolkning

Tolkning av svar gis som oppsummerende kommentar knyttet til en av analysene. Ved usikkerhet om tolkning oppfordres rekvirenter til å kontakte lege ved avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Merknader

Pasienter som mottar blodprodukter får tilført antistoffer som forstyrrer serologiske analyser. Ved hepatitt B virus serologi kan dette føre til feilaktig konklusjon om gjennomgått infeksjon. Opplys alltid om mottak av blodprodukter.

Etter hepatitt B vaksinering: Ifølge Folkehelseinstituttet (fhi.no 2018) kan personer som har oppnådd antistoffrespons med anti-HBs-antistoffer ≥10 IU/L ved testing 1-3 måneder etter siste vaksinedose, regnes som livsvarig beskyttet. Nye antistoffmålinger eller nye vaksinedoser er derfor ikke nødvendig.

Ved antistoffrespons med anti-HBs-antistoffer <10 IU/L ved testing 1-3 måneder etter siste vaksinedose, regnes beskyttelsen som usikker. Det anbefales da revaksinering med 3 doser etter vanlig regime og ny antistoffmåling 1-3 måneder etter siste (totalt sjette) dose.