Analysen

Agens/analyser

Hepatitt B virus antigen, antistoff mot disse og HBV DNA analyseres.
Antigener: HBV overflateantigen (HBsAg) og HBV e-antigen (HBeAg)
Antistoffer: Antistoff mot HBsAg (anti-HBs), core-antigen (anti-HBc total antistoff og anti-HBc-IgM), og mot HBeAg (anti-HBe).
DNA: HBV DNA kvantitering

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA)

Prøvetakning og prøvebehandling

Serumprøver sentrifugeres før sending til laboratoriet. EDTA-blod sendes usentrifugert ved transporttid under 24 timer, ellers må man sentrifugere prøven og avpipettere plasma til sending.

Analyseringsintervall

Utføres daglig, utenom søndager og helligdager.

Klinisk

Indikasjoner

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg), -surface antistoff (anti-HBs), og -core antistoff (anti-HBc):

  • Mistanke om HBV-infeksjon (hepatitt, risikoatferd, eksponering, påvist blodsmitte- eller seksuelt overført infeksjon)
  • Screening av asylsøkere/blodgivere/morsmelkgivere/gravide
  • Status før vaksinasjon
  • Kontrollere effekt av vaksine

Hepatitt B virus DNA-kvantitering, -e-antigen (HBeAg), e-antistoff (anti-HBe), og -core-IgM:  

  • Oppfølging av pasienter med kjent kronisk eller akutt HBV-infeksjon
     

Tolkning

Antigen- og antistoffanalyser: NEGATIV/ POSITIV/ GRENSEVERDI
HBV DNA: mengdeangivelse x 10E3 IU/L (konvertert fra IU/ml)
Tolkning av svar gis som oppsummerende kommentar knyttet til en av analysene. Ved usikkerhet om tolkning oppfordres rekvirenter til å kontakte lege ved avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Merknader

Pasienter som mottar blodprodukter får tilført antistoffer som forstyrrer serologiske analyser. Ved hepatitt B virus serologi kan dette føre til feilaktig konklusjon om gjennomgått infeksjon. Opplys alltid om mottak av blodprodukter.

Etter hepatitt B vaksinering: Ifølge Folkehelseinstituttet (fhi.no 2018) kan personer som har oppnådd antistoffrespons med anti-HBs-antistoffer ≥10 IU/L ved testing 1-3 måneder etter siste vaksinedose, regnes som livsvarig beskyttet. Nye antistoffmålinger eller nye vaksinedoser er derfor ikke nødvendig.

Ved antistoffrespons med anti-HBs-antistoffer <10 IU/L ved testing 1-3 måneder etter siste vaksinedose, regnes beskyttelsen som usikker. Det anbefales da revaksinering med 3 doser etter vanlig regime og ny antistoffmåling 1-3 måneder etter siste (totalt sjette) dose.