Analysen

Agens/analyser

Hepatitt A IgG og IgM

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA).

Prøvetakning og prøvebehandling

Serumprøver sentrifugeres før sending til laboratoriet. EDTA-blod sendes usentrifugert ved transporttid under 24 timer, ellers må man sentrifugere prøven og avpipettere plasma til sending.

Analyseringsintervall

Analysene utføres daglig, utenom søndager og helligdager.

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform.

Klinisk

Indikasjoner

IgG:
Ved mistanke om hepatitt A-infeksjon og vurdering av immunstatus (etter vaksine)
IgM:
Ved mistanke om akutt eller nylig gjennomgått hepatitt A-infeksjon

Tolkning

NEGATIV/POSITIV og GRENSEVERDI

Merknader

Hepatitt A IgG er påvisbar ved utbrudd av symptomer og holder seg resten av livet. IgG kan brukes til vurdering av immunrespons fra vaksine men det er ikke etablert en grense for beskyttende immunitet.
Hepatitt A IgM indikerer mulig infeksjon med hepatitt A. Det er påvisbart i 4-6 måneder etter infeksjon. Positiv IgM skal konfirmeres med PCR. Laboratoriet etterrekvirerer og sender serumprøven til denne analysen.