Analysen

Agens/analyser

Hepatitt A IgG:
Påvisbar ved utbrudd av symptomer. Holder seg resten av livet. Brukes til vurdering av immunrespons fra vaksine.
Hepatitt A IgM:
Antistoff mot IgM indikerer mulig infeksjon med hepatitt A; påvisbar i 4-6 måneder etter infeksjon

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/ 77628145

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (fra glass med antikoagulantene kalium-EDTA, natriumcitrat, natriumheparin, ACD, CPDA-1 og CPD).
 

Prøvetakning og prøvebehandling


Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet

Prøvematerialet er holdbart 24 timer i romtemperatur eller 7 dager i kjøleskap.

Analysemetode

Metoden er kvalitativ antistoffpåvisning med immunologisk teknikk. (CMIA, Architect, Abbott.)
Analysene utføres daglig, utenom søn- og helligdager.

Klinisk

Indikasjoner

IgG:
Ved mistanke om hepatitt A-infeksjon og vurdering av immunstatus (etter vaksine)
IgM:
Ved mistanke om akutt eller nylig gjennomgått hepatitt A-infeksjon

Tolkning

NEGATIV/POSITIV og GRENSEVERDI

Merknader

Etiologisk agens for "infeksiøs" hepatitt, et picornavirus; enterovirus serotype 72.