Analysen

Agens/analyser

Helicobacter pylori

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Biopsi

Prøvetakning og prøvebehandling

Portagerm pylori transportmedium.
Sett biopsien i Portagerm transportmedium, dytt prøven godt ned i agaren. I Portagerm transportmedium er prøven holdbar i 24-48 timer, og oppbevares i romtemperatur.
 

Transport

Hvis prøven tas på NaCl må den bringes til laboratoriet øyeblikkelig, da Helicobacter bakterien dør svært fort av NaCl. Men en bør helst bruke Portagerm transportmedium

Analysemetode

Dyrkning

Klinisk

Indikasjoner

Ønske om dyrkning og resistensbestemmelse

Merknader

Antistoff påvisning kan gjøres på serum.
Antigentest i fæces utføres av Gastrolab UNN HF.