Analysen

Agens/analyser

Helicobacter pylori IgG

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum. NB IKKE plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Utføres daglig unntatt helgedager

Analysemetode

Indirekte kjemiluminescerende immunanalyse (CLIA)

Klinisk

Indikasjoner

Pasienter med gastritt, magesår, sår på tolvfingertarm

Tolkning

Svares NEGATIV, GRÅSONE eller POSITIV
Negativt resultat indikerer vanligvis at pasienten ikke er infisert, men det utelukker ikke alltid akutt H. pylori- infeksjon. Positivt resultat for H. pylori IgG-antistoffer indikerer aktuell eller tidligere infeksjon, men påviser ikke ulcus. Testen kan være positiv etter vellykket behandling eller hos asymptomatiske bærere.