Analysen

Agens/analyser

Bakteriologisk dyrkning, PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Ttlf. 776 28146/776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

NB! Se merknader.
Såravskrap, biopsi fra sårkant, lymfeknutebiopsi/aspirat. Evt. ekspektorat, BAL eller ventrikkelaspirat. Penselprøve på eSwab flytende transportmedium fra halssekret, lymfeknuter og abscess.

Prøvetakning og prøvebehandling

Direkte prøvemateriale (biopsier, aspirat, ekspektorat og lignende) bør transporteres kjølig og med kort transporttid. Biopsier og avskrap i et par dråper fysiologisk saltvann.

Transport

Direkte prøvemateriale (biopsier, aspirat, ekspektorat og lignende) bør transporteres kjølig og med kort transporttid.

Analysemetode

Bakteriologisk dyrkning og/eller PCR. På prøvemateriale med mye normalflora (eks. halssekret, ekspektorat) gjøres kun PCR. På andre materialer gjøres normalt både dyrkning og PCR.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om tularemi (harepest)

Tolkning

Besvarelse skjer etter verifisering i referanselaboratorium.

Merknader

Serologisk undersøkelse på F. tularensis anbefales fremfor bakteriologisk dyrkning. Tas på serumglass med gel (rød kork)
Hvis det i tillegg ønskes dyrkning på tuberkulose, anbefales det å sende to prøvesett (eks. to biopsier i hvert sitt glass).
Ved mistanke om Francisella-infeksjon må rekvisisjonen merkes tydelig p.g.a. det tas spesielle smittehensyn i laboratoriet.