Analysen

Agens/analyser

Filaria - Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Mansonella sp., Onchocerca volvulus

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Ttlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod eller hudbiopsi.
Det er ofte også aktuelt med serumprøve til antistoffpåvisning.
 

Prøvetakning og prøvebehandling

EDTA-blod:
Prøver for W.bancrofti og Brugia malayi tas om natten (kl. 22-03). Prøver for Loa loa tas på dagtid (kl 10-15). Prøver for Mansonella sp. kan tas når som helst.
Hudbiopsier - Kontakt mikrobiologisk avdeling (skin snips) mhp. Onchocerca volvulus
 

Analysemetode

Membranfiltreringsteknikk, giemsafarging og mikroskopering.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om filariasis. Eosinofili.