Analysen

Agens/analyser

Filaria IgG antistoffer.
Analysen detekterer antistoff mot de fleste arter filaria-ormer.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, telefon 776 27027 eller 776 27951.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum. Minimum 300 µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Serumprøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Analyseringsintervall

Utføres vanligvis 1 gang per uke.

Analysemetode

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA/ELISA).

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon med filaria-ormer (lymfatisk filariasis, flodblindhet etc).

Mistanke om Tropisk pulmonal eosinofili.

Utredning av eosinofili hos personer med bakgrun i endemisk område, spesielt Sentral- og Vest-Afrika.

Tolkning

Alle prøver besvares med samlet tolkningskommentar. Analysen besvares med en index-verdi. Index-verdi ≥1 er positiv prøve. Index-verdi <1,6 kan regnes som lavt antistoffnivå. 

Analysen har relativt høy negativ prediktiv verdi (et negativt resultat gjør diagnosen lite sannsynlig). Analysen kan ikke skille mellom de ulike filaria-arter. Positivt resultat kan skyldes en reell filariainfeksjon, men en uspesifikk reaksjon eller kryssreaksjon mot andre parasitter, særlig andrerundormer, er ikke uvanlig. Analysen kan spesielt kryssreagere med Strongyloides stercoralis. Ved positiv test bør derfor diagnosen bekreftes med andre metoder som mikroskopi av blod, biopsier etc, avhengig av hvilken filaria-art som kan være aktuell. Ved mistanke om W. bancrofti (lymfatisk filariasis) er en antigentest for serumprøver tilgjengelig og kan være et nyttig tillegg til mikroskopi. 
 

Merknader

Testegenskaper: Produsent angir sensitivitet 95 % hos pasienter med filariasis, spesifisitet 69 % hos pasienter med andre parasittsykdommer og spesifisitet 98 % hos blodgivere.  Utprøvning ved Folkhälsomyndigheten har vist sensitivitet 78-100 % for ulike filaria-arter (W. bancrofti, O. volvulus, Loa loa, Mansonella perstans), men lav sensitivitet ved Brugia sp. Ved mistanke om Brugia-infeksjon finnes en egen, spesifikk antistofftest.