Analysen

Agens/analyser

Ebstein Barr virus PCR.

Analyseres ved

Mottas ved UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
Sendes videre til Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (henvisningslaboratorium)
 

Prøvebehandling

Prøvemengde

4 ml EDTA fullblod

Transport

Sentrifugeres ikke, glasset må ikke åpnes. Oppbevares i kjøleskap inntil sending samme dag. Transporttid < 24timer

Analyseringsintervall

Sendes fortløpende videre mandager til torsdager.

Analysemetode

Kommersiell kvantitativ PCR

Klinisk

Indikasjoner

Monitorering av EBV reaktivering hos pasienter med nedsatt immunforsvar.

Tolkning

Tolkning: Kvantitativt. Klinisk betydning avhengig av grunnsykdom.

Merknader

Prøven må leveres til mikrobiologen senest kl. 10.00 på torsdager (ingen postgang fredag og helg)