Analysen

Agens/analyser

Ebstein Barr virus PCR.

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (henvisningslaboratorium)

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

4 ml EDTA fullblod, sentrifugeres ikke, glasset må ikke åpnes. Oppbevares i kjøleskap inntil sending samme dag. Transporttid < 24timer

Prøvemateriale

EDTA fullblod

Transport

4 ml EDTA fullblod, sentrifugeres ikke, glasset må ikke åpnes. Oppbevares i kjøleskap inntil sending samme dag. Transporttid < 24timer

Analysemetode

PCR

Klinisk

Indikasjoner

Monitorering av EBV reaktivering hos pasienter med nedsatt immunforsvar.

Tolkning

Tolkning: Kvantitativt. Klinisk betydning avhengig av grunnsykdom.

Merknader

Prøven må leveres til mikrobiologen senest kl. 10.00 på torsdager (ingen postgang fredag og helg)