Analysen

Agens/analyser

Epstein-Barr virus kjerneantigen (EBNA) IgG.

EBNA-IgG negative prøver blir i tillegg undersøkt for viralt kapsidantigen (VCA)-IgG og VCA-IgM. Ved positiv VCA-IgM, undersøkes heterofile antistoffer.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres (plasma) og sendes til laboratoriet.

Analyseringsintervall

Daglig, utenom helgedager.

Analysemetode

EBV EBNA-1 IgG, EBV VCA IgG og EBV VCA IgM blir undersøkt med immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform.

Heterofile antistoffer undersøkes med en immunkromatografisk analyse: Clearview (hurtigtest).

Klinisk

Indikasjoner

Infeksiøs mononucleose, feber av ukjent årsak (barn), faryngitt med tonsilitt, forstørrede lymfeglandler, milt og lever, hepatitt, og Guillain-Barre sykdom.

Immunstatusen hos transplantatdonorer og –mottakere og ved planlagt immunmodulerende behandling.

Tolkning

NEGATIV/ POSITIV/ GRENSEVERDI

Positiv EBNA-IgG tyder på tidligere gjennomgått infeksjon. Negativ EBNA-IgG, og samtidig positiv VCA-IgM og IgG, eventuelt med positiv heterofile antistoffer, tyder på aktuell eller nylig gjennomgått primærinfeksjon. Når EBNA-IgG, VCA-IgM og VCA-IgG er alle negative er pasienten enten aldri eksponert eller i tidlig infeksjonsfase