Analysen

Agens/analyser

Enterovirus Real Time PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet (generell) telefon 776 69058. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT): Nasopharynx-/hals-/sårprøve.
Steril beholder: Spinalvæske, fæces, perikardvæske.
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Se rutiner for prøvetaking ved å klikke på denne lenken. Ved alvorlig enterovirussykdom anbefales flere ulike prøvematerialer inkludert nasopharynx og fæces.

Forventet svartid

Utføres 2 ganger per uke.

Analysemetode

Kvalitativ påvisning av enterovirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Klinisk

Indikasjoner

Enterovirus kan gi mange forskjellige sykdomsbilder:
Meningitt, myokarditt, myelitt med utvikling av pareser, meningoencephalitt, hånd-fot-munn sykdom, luftveis-infeksjon, epidemisk akutt hemoragisk konjunktivitt, myalgi/myositt, uspesifikke febertilstander og nyfødt meningitt/encefalitt/multiorgansvikt.
 

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Viktig å ta flere ulike prøver ved mistanke om enterovirus infeksjon.