Analysen

Agens/analyser

Enterobius vermicularis

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Tapepreparat fra anus.

Prøvetakning og prøvebehandling

Fæcesprøver er lite egnet til påvisning av Enterobius. Det anbefales å ta en tapeprøve perianalt om morgen før vask. Bruk hansker eller vask hendene etter prøvetakning.
Bruk klar tape (ikke matt)! Press klistersiden flere ganger mot anus og sett deretter tapen fast på objektglasset med limsiden mot glasset. Legg glasset i beholderen og send til laboratoriet sammen med utfylt remisse.
 

Analysemetode

Mikroskopi

Klinisk

Indikasjoner

Kløe i analregionen.

Merknader

Viktig med helt klar tape!