Analysen

Agens/analyser

Entamoeba histolytica

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces

Prøvetakning og prøvebehandling

3 skjeer fæces tilsettes Ecofix transportmedium.
Ved spørsmål om amøbeabscess er det som oftest også aktuelt med serumprøve til antistoff påvisning.
 

Analysemetode

Konsentrasjon av fæces. Mikroskopering.

Klinisk

Indikasjoner

Diare, amøbeabscess.

Merknader

Det er ikke mulig å skille mellom den patogene E.histolytica og den apatogene E.dispar ved mikroskopi. Ved funn av disse anbefales innsending av ny fæcesprøve uten tilsetning. Merk rekvisisjonen ‘Entamoeba PCR’. PCR (polymerase chain reaction) skiller de to artene.