Analysen

Agens/analyser

Echinococcus granulosus

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Cystemateriale

Prøvetakning og prøvebehandling

Punktat fra bla. lever.
NB! Det vil som oftest være aktuelt med serumprøve til påvisning av antistoffer.
 

Analysemetode

Mikroskopi av cystemateriale

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om levercyster forårsaket av Echinococcer.
Punksjon eller operasjon av cyster gir fare for lekkasje.
 

Tolkning

Funn av scolices eller hooklets.