Analysen

Agens/analyser

E. granulosus og E. multilocularis IgG antistoffer

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, telefon 776 27027 eller 776 27951.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum. Minimum 300 µL 

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Serumprøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Analyseringsintervall

Utføres vanligvis 1 gang per uke.

Analysemetode

Antistoffpåvisning med Western Blot og enzyme immunoassay (EIA/ELISA).
Alle prøver analyseres med begge metoder.
 

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon med E. granulosus eller E. multilocularis.
Utredning av cyster i lever, lunge m.m., spesielt hos pasienter som kommer fra område endemisk for E. granulosus.
Utredning av tumorliknende vekst i lever hvor E. multilocularis er differentialdiagnose.
 

Tolkning

Alle prøver besvares med samlet tolkningskommentar. Tolkningen av resultatet kan være avhengig av kliniske opplysninger, røntgenfunn og epidemiologi (hvor kommer pasienten ifra).

Positiv Western Blot kan ha 1-4 bånd. I enkelte tilfeller kan båndmønstret gi en indikasjon på om det dreier seg om E. granulosus eller E. multilocularis.

For ELISA er index-verdi ≥1 positiv prøve. Index-verdi 1,3-1,9 kan regnes som mellomhøyt antistoffnivå og index ≥2 som høyt nivå.

Negativ serologi utelukker ikke diagnosen. Dette gjelder spesielt ved små cyster og E. granulosus-cyster i andre organ enn lever (eks lunge). Pasienten kan serokonvertere over tid, etter behandling eller etter cysteruptur. Ved negativ serologi og fortsatt mistanke om Echinococcus-infeksjon kan det tas ny prøve etter 8-12 måneder, eventuelt tidligere (ca 6 uker) etter påbegynt behandling eller ruptur.

Kontroll av behandlingsrespons: Serologisk kontroll etter behandling har ofte begrenset praktisk verdi. Hvis dette ønskes anbefales den tidligst 18 måneder etter medisinsk behandling siden antistoffnivået endres langsomt. Ved kirurgisk behandling eller behandling med PAIR kan eventuell endring skje noe raskere.
 

Merknader

Testegenskaper Western Blot: Sensitivitet 97% (Liance et al. 2000). Produsent angir spesifisitet 95% hos pasienter med andre parasittsykdommer eller autoimmune tilstander. Hyppigste kryssreaksjon er hos pasienter med cysticerkose samt enkelte med schistosomiasis eller autoimmune tilstander.

Testegenskaper ELISA: Sensitivitet 91%, spesifisitet 82% (Poretti et al. 1999). Produsent angir sensitivitet 96% ved E. granulosus og 89% ved E. multilocularis, spesifisitet 97% hos blodgivere. Hyppigste kryssreaksjon er hos pasienter med cysticerkose samt enkelte med malignitet i GI-traktus.