Analysen

Agens/analyser

Bakteriologisk dyrkning

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hals-, Nasopharynx- og neseprøver tas fra hvite flekker, inflammatoriske områder, eller under membranøse plakk. Ved mistanke om huddifteri tas prøve fra sårbunn.

Prøvetakning og prøvebehandling

Copan ESwab (flytende transportmedium) eller Copan Amies transportmedium

Transport

Prøvematerialet bringes hurtigst mulig til laboratoriet

Analysemetode

Bakteriologisk dyrkning i 3 dager

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om C. diptheriae- assosiert sykdom

Tolkning

Bakteriologisk diagnose må sees som et supplement til, og ikke som en erstatning for, en klinisk diagnose.