Analysen

Agens/analyser

Dermatofyttdyrkning

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, sopplab tlf. 776 27038.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Prøve fra hud, hår eller negler.

Prøvetakning og prøvebehandling

Før prøvetakning vaskes huden med 70 % alkohol som deretter lufttørkes.

Hud: Prøve tas ved å skrape av materiale fra den aktive kanten av hudlesjonen.

Hår: Hår nappes ut fra kanten til hudforandringen. Det er viktig å få med hårrøttene og eventuelt synlig skadet hår. Send helst 10-12 hår.

Negler: Små biter klippes eller skrapes fra kanten av lesjonen til angrepne negler. Avskrap fra undersiden av neglene bør også sendes.

Hudavskrap i sparsom mengde plasseres mellom 2 objektglass som tapes sammen og settes i en steril beholder. Hudavskrap i rikelig mengde, hår, neglebiter og avskrap fra negl sendes direkte i et sterilt prøveglass. Vær oppmerksom på at penselprøver er uegnet til dermatofyttdyrkning.

Oppbevaring

Prøvene oppbevares i romtemperatur. De må ikke oppbevares kjølig ettersom dermatofytter er sensitive for kulde.

Forventet svartid

Inntil 3 uker.

Analysemetode

Mistanke om dermatofyttinfeksjon med forandringer i keratinisert vev (dvs. hud, hår eller negler).

Klinisk

Indikasjoner

Dermatofytter infiserer keratinisert vev (dvs. hud, hår og negler)

Tolkning

«Ingen vekst av dermatofytter» eller «Vekst av mikrobe».

Merknader

Dermatofytter dyrkes inntil 3 uker.

Dermatofytt-PCR er per i dag en sendeprøve. Ved rekvisisjon av analysen videresender laboratoriet prøver kun ved langvarig infeksjon (over 6 måneder), minst 2 tidligere negative dyrkninger, behandlingssvikt, eller etter forespørsel fra dermatolog. Obs at analysen kun kan utføres når prøvematerialet sendes alene i en steril beholder (uten objektglass eller andre fremmedlegemer)!