Analysen

Agens/analyser

Denguevirus IgG/IgM
Denguevirus NS1AG

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern
UNN Seksjon for virologi og infeksjonsbiologi
Tlf. 776 28146

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod (heparin, EDTA, natriumcitrat)
Plasma (heparin, EDTA, natriumcitrat)
Serum

Prøvetakning og prøvebehandling

Fullblod kan lagres inntil 3 dager ved 2-8°C før analysering.
Serum og plasma kan oppbevares i 2 uker ved 2-8°C før analysering.

Analysemetode

Immunkromatografisk analyse

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om primær eller sekundær denguevirus infeksjon

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Prøven sendes alltid videre til Folkehelseinstituttet for bekreftende undersøkelser.
Ikke akkreditert analyse