Analysen

Agens/analyser

Denguevirus IgG/IgM
Denguevirus NS1AG

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (evt.plasma)

Analysemetode

Immunkromatografisk analyse (hurtigtest)

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om primær eller sekundær denguevirus infeksjon.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Prøven sendes alltid videre til Folkehelseinstituttet for bekreftende undersøkelser.