Analysen

Agens/analyser

Cytomegalovirus PCR: Nukleinsyreamplifikasjonstest for kvantitering av cytomegalovirus-DNA (CMV-DNA)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA plasma, PPT-rør, spinalvæske, fostervæske og spytt.

Urin og spinalvæske analyseres, men analysen har redusert sensitivitet i dette prøvematerialet. Fostervann og PPT-rør kan analyseres, men metoden er ikke validert for disse materialene.

Se Tolkning og Merknader for besvaring av disse analysene. For undersøkelse av spinalvæske må rekvirerende lege ta kontakt med vakthavende lege ved AMS.

Biopsier sendes videre til annet laboratorium for analysering

Prøvetakning og prøvebehandling

Blodprøver må tas i sterile rør med EDTA som antikoagulant og blandes tilstrekkelig.

Urin, fostervæske, spinalvæske og spytt må tas i sterile rør.

Det tas spyttprøve med en liten vattpinne. Pinnen settes deretter på virustransportmedium. Prøven tas før amming eller minst en time etter amming for å unngå potensiell kontaminering av CMV fra morsmelk.

Prøvevolum: Minimum 0,6 ml EDTA-plasma, spytt, spinalvæske, urin eller fostervann). Minimum 1 ml EDTA-fullblod.

Transport

Fullblod: 2-25 ºC i maks. 36 timer. Separer plasma innen 36 timer etter prøvetakning ved å sentrifugere ved 800–1600 x g i 20 minutter ved romtemperatur. Overfør plasma til et sterilt polypropylenrør. Plasma kan transporteres ved 2–8 °C eller nedfryst ved ≤–20 °C.

PPT-rørene skal sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetaking ved 1100 x g i 10 min ved romtemperatur i en utsvingbar rotor. Det sentrifugerte røret må ankomme laboratoriet innen 3 døgn etter prøvetaking. Røret bør stå kjølig til det sendes, men må ikke fryses.

Glassene skal ikke benyttes til annen analysering før forsendelse (fare for kontaminasjon).

Prøveoppbevaring: Plasmaprøver kan oppbevares ved 2–8 °C i inntil 7 dager. Plasmaprøver er holdbare i 6 uker hvis de er nedfryst ved ≤–20 °C.

Øvrige prøvematerialer: Sterilt prøvetakingsutstyr.

Analyseringsintervall

CMV-DNA kvantitering (PCR) 1 gang i uken på torsdager. Prøve må være ankommet laboratoriet innen onsdag

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av mengde Cytomegalovirus (CMV) DNA er særlig aktuelt hos immunsupprimerte og transplanterte pasienter, gravide med mistenkt infeksjon før 20 uker, nyfødte/premature opp til 3 uker gamle ved mistanke om infeksjon under svangerskapet. Påvisning vil også være aktuelt hos immunfriske med mistenkt reaktivering og langvarig sykdom.

Påvisning av CMV i spytt skal sikre at barn med medfødt hørselstap og medfødt CMV-infeksjon oppdages og henvises til oppfølging.

Tolkning

EDTA-plasma, PPt-rør og spytt: Negativ prøve: Ikke påvist. Positiv prøve: Angis som Kopier/ml

Andre materialer: Negativ prøve: Ikke påvist. Positiv prøve: Påvist 

Merknader

Følgende prøvematerialer merkes “Ikke-akkreditert” i svarrapport: fostervann og PPT-rør