Analysen

Agens/analyser

Cryptosporidium

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776  27038
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces uten tilsetning eller fæces tilsatt Ecofix transportmedium.

 

Prøvetakning og prøvebehandling

3 skjeer fæces tilsettes Ecofix transportmedium.
 

Analysemetode

Konsentrering av fæces, spesialfarging, mikroskopering.

Klinisk

Indikasjoner

Diare, særlig hos immunsupprimerte.

Tolkning

Funn av Cryptosporidium oocyster i fæces.

Merknader

NB: Hvis det ønskes undersøkelse for Cryptosporidier, må dette anmerkes spesielt på rekvisisjonen fordi dette ikke undersøkes rutinemessig.