Analysen

Agens/analyser

Coronavirus PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
- Nasopharynx-/halssekret
Steril beholder:
- Trachealsekret/ bronkoskopimateriale (BAL), ekspektorat

Prøvebehandling

Se informasjon om prøvetaking ved å klikke på denne lenken.

NB! Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses!

Analyseringsintervall

Analysen utføres alle hverdager. I høysesongen analyseres også utvalgte prøver i helg.

Analysemetode

Påvisning av virusarvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR). 

Klinisk

Indikasjoner

Infeksjon i øvre og nedre luftveier

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Coronavirus er et vanlig forekommende forkjølelsesvirus i befolkningen og kan gi asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv coronavirustest må derfor tolkes ut fra klinikk (feks. immunsuppresjon) og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.

Merknader

Skriv NÅR symptomene startet!