Analysen

Agens/analyser

Clostridioides difficile 

Toxin og antigentest.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 77627038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces

Prøvetakning og prøvebehandling

For antigen- og toksinpåvisning sendes prøve på fæcesglass uten tilsetning (minimum 1 full prøveskje i steril container eller Fecal Swab transportmedium. Fecal Swab må inneholde synlig fæces.

Forventet svartid

Toxin: samme dag, hvis prøve mottatt innen kl 13.30

Analysemetode

Toxin og antigentest

Klinisk

Indikasjoner

Antibiotikaindusert diaré, mistanke om Pseudomembranøs colitt.

Analysene er relativt ressurskrevende. Undersøkelsene gjøres bare der vi finner det indisert. Det må foreligge opplysninger om at pasienten har fått antibiotika, cytostatika eller strålebehandling.

Tolkning

Det finnes apatogene, ikke toxin-produserende Clostridioides difficile .

Undersøkelsen bør helst utføres innen 24 timer, kan utføres inntil 72 timer. Tar det lengre tid før undersøkelsene utføres, vil det knytte seg usikkerhet til negative resultater.

Merknader

Det undersøkes ikke rutinemessig for Clostridioides difficile , hvis det ikke på rekvisisjonen er angitt at det er brukt antibiotika.

Mikroben er relativt hyppig normalflora hos barn (opptil 50% hos små barn i noen undersøkelser). Hos voksne finnes den normalt i tarm hos ca 5-10 %. Symptomene antas å skyldes to eller flere toksiner som denne mikroben kan skille ut.